İhale Hukuku

İhale Hukuku

 • İhale dokümanının incelenmesi, şikayet, zeyilname ve açıklama talep edilmesi,

 • İhalelerde yasak fiil ve davranışlar ile ihale dışı bırakılma sebepleri açısından inceleme,

 • Teklif hazırlama,

 • Aşırı düşük teklif sorgulamasına verilecek açıklamalarının hazırlanması ve gerekli hukuki yardımın sağlanması,

 • Kesinleşen ihale kararına karşı şikayet başvurusunda bulunulması,

 • Sözleşme imzalama aşamasına ilişkin olarak gereken evrakların temini ve sunumuna ilişkin hukuki yardımın sağlanması,

 • Kamu İhale Kurulu kararlarına karşı iptal davaları açılması,

 • Geçici ve kesin teminatın gelir kaydedilmesine ilişkin hukuki başvuruların yapılması ve dava açılması,

 • İhalelere Katılmaktan Yasaklama İşlemlerine karşı hukuksal başvuruların yapılması,

 • Çıkan uyuşmazlıklarda gereken hukuki yardımın sağlanması. 

 • “İhaleye Fesat Karıştırma” suçu ile alakalı davaların takibi,

 • Kamu İhale Hukuku ile ilgili olarak Hukuk ve Ceza Davalarına Uzman Görüşü olarak Bilimsel Mütalaa hazırlanması.

Daha fazlasını öğrenmek ister misiniz?

Detaylı bilgi için doğrudan bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. 

İletişim Formu

En kısa sürede size geri döneceğiz.